Office 365 / SharePoint

Vi designer og setter opp løsninger for samhandling og informasjonsdeling basert på Office 365 / Microsoft SharePoint. Vi kan tilby standard moduler som legges på toppen av SharePoint, eller vi kan utvikle løsninger tilpasset kundens behov. Som regel gjør vi en kombinasjon.

Office 365 / SharePoint

Et økende antall virksomheter velger å samle mange av sine forretningsprosesser i en felles portal- og samhandlingsløsning basert på Microsoft SharePoint.

En løsning bygget i Office 365 / SharePoint kan dekke flere behov, mellom annet:

 • Intranett
 • Ekstranett
 • Ansatt / kontakt- og kompetanse oversikt
 • Samhandling og deling av informasjon i prosjekter og arbeidsgrupper
 • Dokumenthåndtering og dokumentarkiv
 • Risiko og avvikshåndtering
 • Kvalitetsstyring / internkontroll
 • Automatiserte arbeidsflyter
 • Bedriftsinternt søk

 

Jo Tankers ønsket en leverandør med solid kompetanse på Microsoft SharePoint. Blant annet for å utvikle og migrere til ny løsning basert på SharePoint 2013. Samarbeidet med Innovit har fungert utmerket. Prosjektene er levert som forventet og til avtalt pris.

Njaal Lundestad, ICT Manager, Jo Tankers AS

Vi utvikler samhandlingsløsninger basert på SharePoint 2016 og SharePoint Online som er en del av Microsoft Office 365. Vi har gjennom flere år hatt en bevisst satsing på å bygge et høykompetent og spesialisert konsulentmiljø for Microsoft SharePoint. Vi kan ivareta hele eller deler av utviklingsløpet med behovsanalyse, løsningsdesign/arkitektur, utvikling, testing, implementering og forvaltning av løsningen.

Briva for Office 365

Mange kunder har behov som med fordel kan dekkes av standard moduler. Innovit er partner med Avento AS og forhandler deres produkt Briva for Office 365. Briva består av moduler for Intranett, prosjekt, CRM, dokument, person- og kompetansesøk, kvalitet og avviksrapportering. Briva gjør det enkelt, kostnadseffektivt og raskt å få på plass funksjonsrike og svært brukervennlige løsninger. Briva gjør SharePoint enklere for brukeren!

Modulene i Briva kan tas i bruk som de er eller de kan danne utgangspunkt for videre tilpasninger. Les mer om Briva for Office 365 her.

Innovit har et godt samarbeid med Microsoft og er vi er stolte av å være Microsoft Gold Certified Partner innenfor Collaboration and Content.

Migrering til Office 365 / SharePoint Online

Innovit har bistått i flere migreringsprosjekter og flytter alt fra filer på en filserver til større SharePoint-løsninger fra både SharePoint On-Premises, samt SharePoint Online.
Etter å ha identifisert innholdet man ønsker å flytte til Office 365 må man planlegge veien videre. Typisk benyttes det 5 forskjellige metoder for å migrere til Office 365 eller SharePoint Online:

 • Kopiering av filer manuelt
 • Bruk av Office 365 Migration API
 • Bruk av tilpassede kodede løsninger eller et tredjepartsverktøy
 • Microsoft FastTrack
 • Hybrid (kombinasjoner av ovenfor nevnte)

Innovit hjelper deg med å finne den beste måten å migrere dine data på. I tillegg bistår vi med hvordan innhold skal styres og struktureres i det nye miljøet.

Fyll ut skjemaet

Så tar vi kontakt med deg innen kort tid.