Innsikt

Virksomheter er avhengige av at det tas gode beslutninger, enten de er av strategisk, taktisk eller operativ art. For å få til dette i vår digitaliserte verden, er utnyttelse av data essensielt.

De fleste selskaper sitter på store mengder data spredd over ulike systemer internt. I tillegg finnes det en rekke eksterne datakilder man kan benytte seg av. Utfordringen er å samle, kvalitetssikre, koble og synliggjøre disse dataene på en god måte. Lykkes man med det, kan man oppnå både enklere og korrekt rapportering, samt få innsikt til å ta faktabaserte beslutninger basert på annet enn antakelser, hypoteser og magefølelse. Det gir et solid grunnlag for handling.

Innovit leverer brukervennlige løsninger for virksomhetsstyring og beslutningsstøtte basert primært på Microsoft-teknologi og med anvendelse av Microsofts skytjenester i Microsoft Azure.

Microsoft Power BI har tatt markedet med storm. Dette verktøyet for rapportering og visuell analyse gjør at ansatte i alle deler av virksomheten enkelt kan nyttiggjøre seg av data.
Les mer om Microsoft BI og Power BI her.

For å lykkes med digitalisering og bruk av data er både det å ha god datakvalitet og å holde styr på ens data en nødvendighet. Master Data og Master Data Management (MDM) er derfor noe alle bedrifter med f.eks. de samme produktdata eller kundedata lagret i mer enn ett system bør vurdere. Master Data Services (MDS) er Microsofts løsning for Master Data Management, og Innovit Innsikt kan bistå med å lage løsninger basert på MDS tilpasset din bedrift.

TV 2 Skole har samarbeidet med Innovit gjennom flere år. Innovit har vist seg som en profesjonell leverandør som forstår våre behov og klarer å omdanne våre krav til gode løsninger. Vi ser frem til et fortsatt utviklende samarbeid.

Trond Rødvik, Utviklingssjef TV 2 Skole

Innovit Innsikt kan både rådgi og ivareta hele data-prosessen; fra behovsanalyse og løsningsdesign, til implementasjon, testing og forvaltning.

Interessert i å få vite mer om hvordan du kan komme i gang og hvordan vi kan bistå?

Fyll ut skjemaet under!

Så tar vi kontakt med deg innen kort tid.