Referanser

Vi tenker langsiktig – vi selger kvalitet og troverdighet.
Våre kunder stiller høye krav og er avhengige av profesjonelle leverandører.
Her er noen av prosjektetene vi har levert.

Utfordring

Nokas har vektere spredt over hele landet. De fleste av disse arbeider ute i felt og har ikke egen kontorplass. Nokas hadde behov for å forbedre kommunkasjonen ut i organisasjonen, gjøre det enklere for alle å registere data og samtidig bidra til å styrke en felles identitet og kultur.

Løsning

Nokas valgte Innovit til å utvikle og levere ansattportalen «Mitt Nokas».

Mitt Nokas er en informasjonkanal ut i organisasjonen som i tillegg til nyheter og annen konserninformasjon tilbyr vaktlister, intern meldingsfunksjon, avviksregistrering, prosedyrer og annen kvalitetsdokumentasjon m.m. Alt lett tilgjengelig via mobil.

Utfordring

TV 2 Skole tilbyr digitale læremidler for grunnskole, videregående og voksenopplæring på nett. TV 2 hadde behov for en solid og kompetent samarbeidspartner for utvikling av selve publiseringsløsningen og plattformen.

Løsning

Innovit har i samarbeid med TV 2 utviklet og levert portalen tv2skole.no. Innovit står for utvikling og forvaltning mens TV 2 står for innhold og utforming. TV 2 Skole inneholder blant annet aktuelle og tilpassede nyheter, digitale læreverk, quiz i Kahoot m.m. Sjekk ut tv2skole.no

Utfordring

Klimaetaten i Oslo kommune forvalter kommunens Klima- og energifond og mottar årlig 2-3000 søknader om støtte til klima- og enøktiltak. Klimaetaten ønsket å digitalisere og effektivisere tilskuddshåndteringen gjennom å tilby søknader på nett og en mer tilpasset saksbehandling.

Løsning

Oslo kommune valgte Innovit som leverandør av nytt fagsystem – KEFSYS.

Gjennom KEFSYS utarbeider og publiserer etaten søknadskjema på nett og søknader behandles deretter i løsningen. KEFSYS gjør det enklere for Oslos innbyggere å søke om støtte, og har medført langt kortere saksbehandlingstid. KEFSYS gir samtidig en stor effektiviseringsgevinst for etaten. Bor du i Oslo kan du søke om tilskudd til energitiltak i privatbolig her

Kefsys bygger på vår løsning eApply.
Les mer om eApply her

Utfordring

UD behandler årlig over 3000 søknader fra norske bedrifter som ønsker å eksportere militært utstyr og tjenester. Søknadene var tidligere papirbasert og saksbehandlingen var preget av manuelle prosesser. UD ønsket derfor å digitalisere og effektivisere arbeidet forbundet med eksportkontrollen.

Løsning

UD valgte Innovit som leverandør av en nettbasert søknadsportal med en tilhørende fagapplikasjon for saksbehandling og statistikkrapportering. Løsningen fikk navnet eLisens og ble lansert juni 2015. eLisens bygger på vår løsning eApply.
Les mer om eApply her

Utfordring

Framo hadde behov for å effektivisere og digitalisere arbeidsprosesser innenfor flere forskjellige forretningsområder som ordre- og prosjektoppfølging, produksjonsplanlegging, generering av dokumentasjonspakker, dokumenthåndtering og arkiv ifm oppfølging av underleverandører og bestillinger, HMS-rapportering osv.

Løsning

Innovit har utviklet skreddersydde applikasjoner som forenkler, automatiserer og effektiviserer disse arbeidsprosessene i Framo. Løsningene integrerer og knytter sammen ERP systemet med en rekke andre sentrale systemer i selskapene og erstattet med dette utallige regneark.

Utfordring

NJFF ønsket en ny internettportal med et enhetlig og responsivt design tilrettelagt for mobile enheter. Løsningen måtte støtte enkel publisering av innhold både for NJFF sine lokallag og administrasjonen sentralt.

Løsning

NJFF valgte Innovit som leverandør av ny internettportal basert på SharePoint. Portalen er bygget på en fleksibel og skalerbar infrastruktur i Microsoft Azure. Gjennom integrasjon med medlemssystemet er tilgangsstyringen automatisert. Dette sikrer enkel tilgang til portalen og medlemsnettet for NJFF sine medlemmer og tillitsvalgte.

Sjekk ut www.njff.no

Utfordring

Spar Kjøp hadde behov for et stilrent, dynamisk og oversiktlig intranett. Det måtte være enkelt å legge til innhold. I tillegg ønsket de støtte for samhandling ifm markedsdokumentasjon, enkel tilgang til skjema samt innrapportering av nøkkelverdier fra de forskjellige deler av selskapet.

Løsning

Innovit har levert et nytt intranett til Spar Kjøp basert på Briva for SharePoint Online/Office 365. Løsningen støtter innholdselementer som nyheter, driftsmeldinger, Yammer-integrasjon, Wiki, skjemaer, linker m.m. Intranettet inneholder i tillegg et dokumentsenter og inkluderer også enkle skjema for innrapportering av nøkkeltall.

Les mer om Briva her