eApply

eApply er en løsning som forenkler søknads- og saksbehandling for eksempel
innen tilskuddshåndtering eller godkjenningsordninger.

Enkelt for deg og den eksterne bruker

eApply skal være enkelt og selvforklarende, man trenger ikke være IT-spesialist for å håndtere løsningen. eApply integreres med virksomhetens eksisterende systemer, enten det er arkiv, økonomi eller tilgangskontroll. I tillegg er eApply svært fleksibelt og funksjonaliteten kan skreddersys til brukerne – dersom de ønsker dette.

Mange IT-systemer som tar for seg søknadshåndtering er kompliserte og vanskelige å bruke. Vi mener at effektiv behandling av søknader skal være enkelt og effektiv for brukeren, men også eksterne brukere skal lett få tilgang til sin søkeprosess. Eksterne brukere kan logge seg inn på «Min side» for å følge med på status for sine saker/søknader. Gjennom “Min side” kan kunden utveksle informasjon med bruker. I en tid hvor service blir mer og mer viktig, er denne portalen er stort pluss for eksterne brukere og kunder. eApply er en videreutvikling av vårt egenutviklede rammeverk Cortado som er levert krevende kunder som Utenriksdepartementet og Oslo Kommune.

Innovit har bistått med å digitalisere våre prosesser rundt tilskuddshåndtering. Løsningen er enkel å bruke, gir muligheter for automatisering og vil gi store besparelser av saksbehandlingen. Kvalitet, kompetanse og god kundebehandling gjør det lett å anbefaler Innovit til andre.

Anders B. Mikkelsen Oslo kommune, Klimaetaten

Kort oppsummert er dette hovedinnholdet i eApply:

 • Web basert universelt utformet brukergrensesnitt
 • Design og layout tilpasset kundens grafiske profil
 • Grafisk skjemabygger
 • Grafisk oppsett av saksflyt
 • Rollebasert tilgangsstyring
 • Forenklet korrespondanse med søkere gjennom Min Side
 • Automatisert epostvarsling
 • Budsjettmodul
 • Ekspertvurdering, ekstern evaluering av søknader
 • Fremdrifts– og sluttrapportering
 • Lett å integrere med andre systemer – allerede integrert med:
  • Arkivsystemer (NOARK)
  • Enhetsregisteret
  • ID-Porten
  • Økonomisystemer (som f.eks. Agresso/DFØ)
 • Åpen arkitektur gir muligheter for tilpasning av funksjonalitet til den enkelte kunde

Drift og forvaltning

Innovit tilbyr forvaltning og drift av løsningen i Microsoft Azure for de av våre kunder som ønsker dette.

Fyll ut skjemaet

Så tar vi kontakt med deg innen kort tid.